НАЧАЛО ЗА НАС БИОЕНЕРГИЯ ПРОДУКТИ КОНТАКТИ
English Italiano НАЧАЛО Български Eλληνικά

ул. Изгрев 25, с. Дунавци 6145,  тел.: +359 4348 2424;  моб: +359 888 567549,

Е-mail: office@tronpellets.eu

НАЧАЛО

НАЧАЛО l ЗА НАС l БИОЕНЕРГИЯ l ПРОДУКТИ l КОНТАКТИ

БИОГОРИВА И УПОТРЕБА НА ДЪРВЕСНИ ПЕЛЕТИ

Дървесните пелети са чисто, неутрално по отношение на въглеродния двуокис и удобно гориво, произвеждано предимно от дървени трици и отпадъци, пресовани под високо налягане без лепило или други добавки. Дървесните пелети имат цилиндрична форма и обикновено са с диаметър 6-10 мм и дължина 10-30 мм. В резултат на това дървесните пелети са високо стандартизирани и пресовани, което позволява снижаване на разходите за транспорт; те, също така, способствуват за автоматизирането на експлоатацията на топло-и електроцентралите, независимо дали са в еднофамилни къщи или са крупни енергийни съоръжения. С бързо растящ дял на пазара, дървесните пелети са съществен ресурс за нарастващото оползотворяване на биомасата в Европа и в други региони. Те са, също така, отлично средство за оползотворяване на местните ресурси, като допринасят в материален аспект за опазване на природата и овладяване на климатичните промени. Европейският Съюз си е поставил редица цели за увеличаване на дела на рециклирани енергийни източници за генериране на топлина и електроенергия. Биомасата играе стратегическа роля при постигането на тези задачи, като по-специално дървесните пелети се явяват ключова технология с няколко специфични преимущества. Дървесните пелети са по-евтини и по-компактни за транспортиране от други форми на биомаса, докато от друга страна високата степен на стандартизация дава възможност за изключително ниски горивни емисии, дори при много малки приложения. Дървесните пелети, също така, са много удобна форма на гориво за крайните потребители -те може да се доставят с камиони-цистерни, или в торби, и са подходящи за използуване при автоматични подаващи системи, което ги прави удобни за обработка и спестяващи време, колкото са и системите, работещи на газ или течни горива.

Пелетните котли се използват за покриване на по-големи товари -къщи или промишлени обекти, и те трябва да бъдат свързани със съответна отоплителна система. Тяхната номинална мощност варира от 5 – 2.500 kW до при 85-95 % к.п.д.) За сравнение, жилище от 80-90 м2 или 200-225 м3 отопляем обем се нуждае от мин. 4,5 - 5 кВт инсталирана мощност, за да покрие необходимите топлинни товари.

Котелът е напълно автоматизиран, оборудван е със специална пелетна горелка, като инсталацията може да бъде окомплектована и с малък резервоар за горивото, а също така на място може да бъде изграден специален бункер за съхранение на по-голямо количество пелети (напр. запас за целия отоплителен сезон).

Възможно е съществуващ конвенционален котел(натечно гориво, газ) да бъде реконструиран чрез подмяна на горелката с такава за пелети и/или енергийни трески (чипс). В този случай инвестиционните разходи са много по-ниски, тьй като необходимата отоплителна инсталация и инфраструктура са вече изградени и могат да бъдат използвани. Цените на пелетните котли варират в зависимост от типа и мощността, но при съществуващите в момента съотношения между цените на различните горива (напр. отоплението на пелети при равни други условия е с 40 % по-евтино от това на течно гориво, а същевременно притежава всички предимства -автоматично подаване на горивото и много малко пепел/отпадък от горенето), разликата в цените на котлите на течни горива и на пелети би се изплатила в рамките на година.